Vẽ cầu vồng bằng TikZ

Một đoạn code thú vị vẽ cầu vồng bảy màu.

Link gốc http://codegolf.stackexchange.com/questions/75395/draw-the-rainbow

Download file tex here

Advertisements